Dobar poslovni savet zlata vredi ili je bolje biti oprezan i prvo probati?

Dobar poslovni savet zlata vredi ili je bolje biti oprezan i prvo probati?
Dobar savet zlata vredi ili je bolje biti oprezan? Važnost probe i greške - Profit Magazin br.54 Davne 1984 godine psiholog Philip Tetlock jedan od mlađih naučnih saradnika u nacionalnoj Akademiji Nauka SAD-a bio je zadužen da ispita koje su moguće reakcije Sovjetskog Saveza na agresivan stav predsednika Regana u odnosu na hladni rat. Pitanje je ...

Dobra komunikacija zavisi od kvaliteta povratne informacije – feedback-a

Dobra komunikacija zavisi od kvaliteta povratne informacije - feedback-a
Dobra komunikacija zavisi od kvaliteta povratne informacije! Važnost povratne informacije – feedback - Profit Magazin br.55 Verovatno ste svi čuli za englesku reč „feedback“ (povratna sprega). Ako želite nečim da upravljate, fabrikom, mašinom, organizacijom, ljudima, neophodan vam je feedback. Kaže se da je feedback: „Proces u kome informacija o prošlosti utiče na isti fenomen u sadašnjosti ...

Kako uticati na kupce i zadobiti i zadržati lojalne klijente?

Kako uticati na kupce i zadobiti i zadržati lojalne klijente?
Kako uticati na vaše kupce i zadobiti i zadržati lojalne klijente? Kako se kreira kultura ponašanja u organizaciji? - Profit Magazin br.59 Najčešće pitanje većine direktora prodaje sa kojima sam do sada radio bilo je: „Kako da utičemo na zadovoljstvo naših kupaca?“ Ja ih onda pitam: „Da li vi lično imate direktan kontakt sa kupcima?“ Kada ...

Kako se kreira kultura ponašanja i uspešna poslovna organizacija?

Kako se kreira kultura ponašanja i uspešna poslovna organizacija?
Uspešna poslovna organizacija Kako uticati na ponašanje zaposlenih? - Profit Magazin br.58 Najčešće pitanje većine direktora prodaje sa kojima sam do sada radio bilo je: „Kako da utičemo na zadovoljstvo naših kupaca?“ Ja ih onda pitam: „Da li vi lično imate direktan kontakt sa kupcima?“ Kada mi odgovore: „Ne to imaju naši prodavci“, ja im na ...

Kako zadržati kupca? Šta kupci vole a šta ne vole?

Kako zadržati kupca? Šta kupci vole a šta ne vole?
Kako zadržati kupca? Kultura ponašanja zaposlenih prema kupcima? - Profit Magazin br.57 Linda Wolf, doskorašnji CEO globalne marketinške kompanije „Leo Burnet Worldwide” dala je sledeću izjavu: „Povezivanje sa tržištem nije više u propagiranju vašeg brend imidža ili prepoznatljivosti brenda. Ono je u potvrđivanju obećanja vašeg brenda, u direktnoj vezi između vašeg biznisa i tržišta. Obećanje brenda ...

Šta je organizacijska kultura i kako donosi lojalnost kupaca i zaposlenih?

Šta je organizacijska kultura i kako donosi lojalnost kupaca i zaposlenih?
Organizacijska kultura Kako uticati na promenu svesti zaposlenih? - Profit Magazin br.56 Baveći se profesionalno odnosom sa kupcima, uvek me je interesovalo kako se postiže zadovoljstvo kupaca? A posebno, kako zadovoljan kupac postaje lojalan kupac? Da li se to postiže uspostavljanjem striktnih procedura usluživanja i pravila ponašanja prodavaca ili postoji još nešto drugo? Naravno i ovde ...

Kako i zašto angažovati konsultante da vam unaprede poslovanje?

Kako i zašto angažovati konsultante da vam unaprede poslovanje?
Ko stvarno može da vam unapredi poslovanje? Šta je pravi menadžment konsalting? - Profit Magazin br.55 Živimo u vremenu tranzicije i u mnogim sferama društvenog, političkog i ekonomskog života još nismo napravili neophodne promene. Od mnogih prepreka i atavizama zaostalih iz starog sistema, jedna od navećih prepreka je u oblasti upravljanja i rada sa zaposlenima kompanija. ...

Zašto je ne-uspešna prodaja ključnim kupcima u B2B prodaji?

Zašto je ne-uspešna prodaja ključnim kupcima u B2B prodaji?
Zašto je ne-uspešna prodaja B2B kupcima? Zašto propada prodaja B2B kupcima? – Profit Magazin br.45 Smatra se da je jedan od ključnih faktora uspeha u bilo kom biznisu pre svega empirijski pristup. Šta znači „empirijski pristup“? To znači da se životnim i poslovnim situacijama pristupa praktično, da se stvari i problemi prihvataju onakvi kakvi su, ...

Šta utiče na poslovni uspeh i da li je on rezultat samo velikog rada i zalaganja?

Šta utiče na poslovni uspeh i da li je on rezultat samo velikog rada i zalaganja?
Šta je poslovni uspeh i šta utiče na poslovni uspeh? Priča o uspehu - Profit Magazin br.24 Glavni pokretač svake tržišne ekonomije je uspešno preduzetništvo. Da preduzetni pojedinci osnivaju svoja preduzeća, da ih uspešno održavaju, razvijaju i unapređuju. Šta je to što ljude stimuliše da investiraju u neki preduzetnički poduhvat? Pa pre svega vera u uspeh ...

Kako naučiti prodavce da donose prave odluke u razgovoru sa kupcem?

Kako naučiti prodavce da donose prave odluke u razgovoru sa kupcem?
Kako naučiti prodavce da donose prave odluke? Ljudski faktor Čitam jako interesantnu knjigu: „Kako donosimo odluke? (eng: How we decide?) autora Jonah Lehrer-a, inače jednog od urednika poznatog Američkog magazina „Wired“. Knjiga je inače best seler New York Times-a (potpuno zasluženo). Na neverovatno interesantan način autor razmatra verovatno najvažniji mehanizam ljuskog uma, donošenje odluka. Meni ...

Nove prezentacije Poslovnih Znanja o B2B prodaji na SlideShare.net

Evo novih prezentacija PoslovnaZnanja.com na SlideShare.net Prodajni razgovor sa ključnim b2b kupcima Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima  

Da li se hendikep može pretvoriti u konkurentnu prednost na tržištu?

Da li se hendikep može pretvoriti u konkurentnu prednost na tržištu?
Konkurentna prednost na tržištu? (Ne)logičan izbor Davne 210 godine pre naše ere kineski vojskovođa Xiang Yu preveo je svoju vojsku preko reke Jangce da napadnu nadmoćnu armiju dinastije Čin. Po prelasku reke njegova vojska zanoćila je na obali da bi ih u rano jutro probudila uzbuna zbog požara. Na njihov užas ustanovili su da je ...

Kako naplatiti potraživanje i sačuvati dobre kupce?

Kako naplatiti potraživanje i sačuvati dobre kupce?
Kako naplatiti potraživanje i sačuvati kupce? Kako naplatiti potraživanje i zadržati kupca - Profit Magazin br.21 Danas, najveći problem za većinu privrednika u regionu predstavlja kako da naplate svoja potraživanja? Naravno, problem naplate postojao je i ranije, čak i u vreme socijalizma, ali je zadnjih nekoliko godina ovaj problem kod nas narastao do pandemskih proporcija. Nije ...