fbpx

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?
Proizvod Proces Promocija Paradigma - Inovacije (4) 4P inovacija šta se može unaprediti u poslovanju – eMagazin br.41 U prethodnim člancima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se njima može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija i videli kako se one stimulišu. U ovom tekstu razmotrićemo kako da posmatrate i analizirate ...

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?
Proces inoviranja poslovanja - Inovacije (3) Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima – eMagazin br.39 U prethodnim tekstovima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se inoviranjem može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija. Sada kada smo postali svesni pojma inovacija, kako bismo ih praktično ostvarili, ili kako bi smo razvijali i stimulisali ...

Upravljanje inovacijama Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?

Upravljanje inovacijama  Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?
Upravljanje inovacijama - Inovacije 2 deo Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita? - eMagazin br.38 U prethodnom članku govorili smo o inovacijama i zaključili da se one mogu stimulisati, odnosno da se njima može upravljati. Sada ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta je inovacija, ili šta nije inovacija. Šta je definicija inovacije? Profitiranje, na ...

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?
Menadžment inovacijama – Inovacije 1 deo Kako se postiže održiva konkurentna prednost – eMagazin br.35 Verovatno se pitate odakle ovakav naslov, i od kad se to može upravljati inovacijama? Ipak, svesni smo da je pojam inovacija i inoviranja postao veoma značajan u savremenom društvu. U većini misija i vizija savremenih kompanija korišćenje ove reči postalo ...

Optimiziranje poslovanja LEAN STARTUP Kako izgraditi i razviti startap biznis?

Optimiziranje poslovanja LEAN STARTUP Kako izgraditi i razviti startap biznis?
Optimizacija poslovanja – LEAN startup – Profit mag. br.57 Kako izgraditi i razviti startap biznis? – LEAN 7 deo Svi mi smo imali priliku da u nekom trenutku započnemo neki novi poduhvat. Upis na fakultet, novo zaposlenje, novi samostalni biznis, pokretanje novog projekta u kompaniji gde radimo. Na zapadu postoji engleska reč koja ukratko opisuje ...

Stalno poboljšanje rezultata poslovanja KAIZEN radionice LEAN menadžment

Stalno poboljšanje rezultata poslovanja KAIZEN radionice LEAN menadžment
Stalno poboljšanje rezultata poslovanja – Profit Mag. br.25 KAIZEN radionice LEAN menadžment - LEAN 6 deo U prethodnom broju govorili smo o analizi mape toka vrednosti. Međutim mapa toka vrednosti je samo mapa i pokazuje vam gde se nalazite i gde želite da stignete. Ona ne pokazuje kako ćete tamo stići? Kao kad planirate neko putovanje, ...

Porodična kompanija i korporativno upravljanje porodičnim kompanijama

Porodična kompanija i korporativno upravljanje porodičnim kompanijama
Porodični biznis – transformacija porodičnih kompanija Korporativno upravljanje porodičnim kompanijama Najveći problem porodičnih biznisa u Srbiji (a takvih je 90%) je kako da sa lično-vlasničkog pređu na korporativno upravljanje kompanijom? Kako da bezbolno transformišu porodični biznis u profesionalno vođenu poslovnu korporaciju? Ujedno, to je i najveća prepreka razvoju svake porodične firme, kad preraste (snage i sposobnosti) svog osnivača. ...

Pitanja za analizu poslovanja LEAN Šta pitati zaposlene i menadžere?

Pitanja za analizu poslovanja LEAN Šta pitati zaposlene i menadžere?
Koja su pitanja za analizu poslovanja - Profit Mag.br.24 Koja pitanja treba pitati da analizirate poslovanje? – Lean 5 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o analizi mape toka vrednosti kao jednom od glavnih alata LEAN metodologije. U ovom broju pokazaćemo kako detaljno analizirati mapu toka vrednosti, sagledavajući ...

Analiza poslovanja trenutnog stanja marketinga i prodaje LEAN toka vrednosti

Analiza poslovanja trenutnog stanja marketinga i prodaje LEAN toka vrednosti
Analiza poslovanja marketinga i prodaje Profit Mag.br.23 Analiza toka vrednosti za kupca – Lean 4 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca. Šta, kako, gde i na koji način se mapira i kako se to vizuelno predstavlja. Sledeći ...

Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača LEAN tok vrednosti za kupce

Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača LEAN tok vrednosti za kupce
Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača – Profit Mag. br.19 Mapa toka vrednosti za kupce – Lean 3 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome šta predstavlja vrednost za kupca, kako se kreira vrednost za kupca i koje poslovne aktivnosti dodaju vrednost za kupca. U ovom broju predstavićemo ...

Povećanje konkurentnosti poslovanja LEAN dodavanje vrednosti za kupca

Povećanje konkurentnosti poslovanja  LEAN dodavanje vrednosti za kupca
Povećanje konkurentnosti poslovanja – Profit Mag. br.18 LEAN i dodavanje vrednosti za kupca – Lean 2 deo U prošlom broju govorili smo o unapređenju odnosa sa kupcima i LEAN metodologiji koja se koristi za ostvarenje ovog cilja. Pre nego što se upustimo u to kako i šta raditi, neophodno je da predstavimo pojam kreiranja vrednosti ...

Veća efikasnost i efektivnost LEAN metodologija unapređenja poslovanja

Veća efikasnost i efektivnost LEAN metodologija unapređenja poslovanja
Profit Magazin br.17 Lean 1 deo - Veća efikasnost i efektivnost poslovanja LEAN metodologija unapređenja poslovanja - Profit Magazin br.17 Govoreću u prethodnim tekstovima o usluživanju kupaca rekli smo da je osnovni cilj svake organizacije koja ima kupce ostvarenje kvalitetnog i dugoročnog odnosa sa kupcima. Pitanje je samo, kako to ostvariti? Kako se ostvaruje, održava i unapređuje ...

Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?

Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?
Kako učimo, stilovi učenja – eMagazin br.60 Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?  U prethodnim tekstovima ovog serijala razmatrali smo osnovne pojmove o aktivnom učenju i ulogu koju emocije imaju u procesu učenja. Pre nego što prikažemo kako planirati, izvoditi i primenjivati metode aktivnog učenja, moramo da razjasnimo kako ljudi uče? Način ...

Uticanje i uveravanje Kako uticati na svest učenika da promene mišljenje?

Uticanje i uveravanje Kako uticati na svest učenika da promene mišljenje?
Uticanje i uveravanje Aktivno učenje i emocije – eMagazin br.59 U prethodnom članku zaključili smo da je lično angažovanje učenika ključno za kvalitetan, brz i efikasan proces učenja. U ovom članku videćemo koju ulogu u procesu učenja imaju emocije. Zašto je emocionalno stanje učenika neodvojivo od procesa učenja i zašto aktivno učenje, angažujući nas emocionalno, ...