Javni trening ‘Alati u teškim pregovorima sa velikim kupcima’ u Privrednoj komori Beograda

Javni trening 'Alati u teškim pregovorima sa velikim kupcima' u Privrednoj komori Beograda
Obuka ‘Alati u teškim pregovorima sa velikim kupcima’ Trening je odgovor na pitanja: ZAŠTO često ne uspevaju teški pregovori sa velikim kupcima? KAKO da uspešno odgovorite na primedbe i prigovore velikih kupaca? ŠTA su i kako se koriste praktični alati u teškim pregovorima sa kupcima? KO: Poslovna Znanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije www.poslovnaznanja.com ...