srpski english
Savremena poslovna edukacija

Rade Nikolić - Prodajni seminari - Treninzi prodaje


Relevantne reference predavača-trenera Poslovna Znanja


Rade Nikolić - Direktor kompanije "Kreativne Inovacije d.o.o.", Beograd


 • Predavač – trener i konsultant sa više od 20 godina praktičnog rada sa kompanijama u Srbiji i regionu
 • Osnivač i direktor konsalting firme Kreativne Inovacije d.o.o. Beograd, usmerene ka pomoći preduzećima u prevazilaženju razvojnih procesa u ranoj fazi osvajanja tržišta i zauzimanju startnih pozicija na regionalnom tržištu.
 • Aktivno uključen u projekte koji se bave razvojem civilnog društva i podizanjem kapaciteta malih i srednjih preduzeća, poslovnih asocijacija i udruženja.
 • Na poslovima pripreme procesa pridruživanja i uključivanja Srbije u svetsku ekonomiji dao aktivan doprinos na međunarodnim i regionalnim konferencijama i poslovnim forumima poput EBRD Godišnja Konferencija i poslovni forum 2005 Beograd, ATA poslovni forum za razvoj SME Sarajevo 2006, EKIN Conference 2007 Istanbul , ECAS 2006 Brisel itd.
 • Član više domaćih i stranih udruženja koja se bave unapređenjem poslovanja preduzeća i povezivanja poslovnih subjekta.
 • Član ekspertskih timova za razvoj i implementaciju međunarodnih poslovnih standarda na projektima finansiranih od strane domaćih i stranih fondova i poslovnih asocijacija.
 • Posebna specijalnost za inovativni pristup strukturiranju preduzeća i upravljanje strategijom. Organizacija radionica i treninga za implementaciju i dokumentovanje standarda i procedura. Ispitivanje potreba, dizajn, implementacija i evaluacija projekata prema zahtevima EU i domaćih finansijera i banaka.
 • Klijenti: ISO Standardi - Royal Eco Food, Podgorinafrucht Osečina, Van Drunen Banatsko Karađorđevo
 • Klijenti: Marketing, grupni nastup, organizacija događaja - Pčelinjak Kovačević doo, Valjevo, EKO Farma, Gornji Milanovac, BIZNIS Baza Beogradski Sajam
 • Klijenti: Prodaja - Mediteran 92 Guča, ATB Sever Subotica, A2B Express Delivery, Mediator Trade Beograd, Montenegro Stars – Hotel Splendid – Bečići, Holcim Srbija
 • Klijenti: Unapređenje poslovanja - Novita, Šabac, Borofleks Vladimirovac, Svet Voća Beograd, ROOT 66 Novi Sad, Udruženje preduzetnica EVE Valjevo, Srpsko Voće Subotica

Naš cilj nije ostvarenje brze prodaje i kratkoročnog profita, već prodaja koja pridobija i zadržava vaše kupce, kao jedini način održivog razvoja poslovanja.


Raspoloživi in-house treninzi prodaje


(1) P14 - In-house trening 'Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

(2) P13 - In-house trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

(3) P12 - In-house trening 'Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

(4) P11 - In-house trening 'Izrada plana prodaje' - 3 dana

(5) P10 - In-house trening 'Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

(6) P09 - In-house trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

(7) P08 - In-house trening ’Efektno prodajno pregovaranje' - 2 dana

(8) P07 - In-house trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 2 dana

(9) P06 - In-house trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

(10) P05 - In-house trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

(11) P04 - In-house trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

(12) P03 - In-house trening ‘Lična-direktna prodaja’ - 2 dana

(13) P02 - In-house trening 'Prodajne veštine i kupci' - 1 dan

(14) P01 - In-house trening 'Veštine prodaje na malo' - 1 dan


Preuzmite primer naše PowerPoint prezentacije ’Veštine direktne prodaje’ (1.2 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26