srpski english
Savremena poslovna edukacija

Prodaja B2B ključnim kupcima - Kako prodavati u ključnoj prodaji?


Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor - 2 danaprodaja b2b kupcima

Da li se na pravi način pripremate za razgovor sa B2B kupcima?


Ako želite da u razgovoru sa B2B kupcima primenite najbolje prodajne alate?zasto-treninzi-prodaje

ZAŠTO vam treba trening B2B prodaje?
 • Da vaši prodavci uvide šta dobro rade, a šta loše, i da to prenesu kolegama
  (ne pravite greške uzalud)
 • Da vaši prodavci više ne rade sa kupcima pogrešne stvari tokom B2B prodaje
  (ne gubite kupce uzalud)
 • Da vaši prodavci kreiraju lojalne kupce, a ne da im samo prodaju proizvode
  (ne gubite biznis uzalud)
KAKO radimo?
 • Primenom savremenih metoda aktivnog učenja s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi, interaktivnih radionica i primera (studije slučaja) vezanih za oblast B2B prodaje.
ŠTA radimo?

Potražite odgovore na sledeća pitanja?

 • Šta je i zašto b2b metodologija prodaje?
 • Kako način na koji radite sa ključnim B2B kupcem utiče na uspeh u prodaji?
 • Šta (koji pristup) donosi uspeh u ključnoj (kompleksnoj i dugoj) prodaji?
 • Šta je b2b metodologija i zašto je treba primenjivati u B2B prodaji?
 • Kako detaljno planiranje i prethodna priprema utiče na uspeh u prodaji?
 • Kako se pripremiti za uspešan prodajni razgovor sa ključnim kupcem?
 • Koja je uloga i važnost pojedinih faza u prodajnom ciklusu ključne prodaje?
 • Šta pokazuju istraživanja uspešnosti prodaje u odnosu na prodajni ciklus?
 • Zašto je otkrivanje pravih potreba i želja kupaca ključna faza prodaje?
 • Šta se dešava u preliminarnoj fazi otvaranja ključne prodaje?
 • Da li je prvi utisak podjednako važan u običnoj i u ključnoj prodaji?
 • Kako različite tehnike otvaranja utiču na uspešnost prodajnog razgovora?
 • Koje su i kakve su potrebe i želje vaših ključnih kupaca?
 • Zašto je otkrivanje pravih potreba i želja kupaca ključna faza prodaje?
 • Koje su potrebe i želje kupaca pri ključnoj (velikoj-složenoj) prodaji?
 • Kako otkrivati i razvijati želje i potrebe vaših ključnih kupaca?
 • Koje potrebe kupaca imaju odlučujuću ulogu pri donošenju odluke o kupovini?
 • Šta je jednačina vrednosti za kupca i kako utiče na uspeh u prodaji?
 • Kako pripremati i postavljati prava pitanja otkrivanja problema kupaca?
 • Kada, gde i na koji način se koriste pitanja otkrivanja problema kupaca?
 • Kada i kako pitanja otkrivanja problema povećavaju uspešnost prodaje, a kada ne?
 • Kako pripremiti i postavljati pitanja otkrivanja krajnje koristi za kupce?
 • Kada, gde i na koji način se koriste pitanja otkrivanja krajnje koristi za kupce?
 • Kada i kako pitanja koristi za kupce povećavaju uspešnost prodaje, a kada ne?
 • Kako demonstrirati sposobnost rešavanja problema i želja kupaca?
 • Koju ulogu u prodaji imaju osobine proizvoda, a koju koristi za kupca?
 • Kako razlikovati eksplicitne od implicitnih koristi i koji je njihov uticaj?
 • Kako otkriti uticaj implicitnih i eksplicitnih koristi na odluku o kupovini?
 • Kako pristupiti prodaji potpuno novog, kupcu nepoznatog proizvoda ili usluge?
 • Kako se demonstrira sposobnost rešavanja problema (potreba) kupaca?
 • Kako uticati na kupca da se obaveže na kupovinu?
 • Šta je zatvaranje prodaje i kakav uticaj ima na uspešnost ključne prodaje?
 • Koji je uticaj pritiska na kupca pri zatvaranju u običnoj, a koji u ključnoj prodaji?
 • Kako uticati na kupca da se svojim rečima obaveže na kupovinu?
 • Zašto je neophodno uveriti se da su ključne primedbe i zabrinutosti pokrivene?
 • Zašto je važno otkriti i sumirati krajnje koristi za ključnog kupca?
 • Kako planirati uspešan prodajni razgovor sa ključnim kupcem?
 • Kako izgleda i kako se priprema formular za planiranje poziva kupcu?
 • Šta sadrži i kako se priprema (b2b) formular za planiranje prodajnog razgovora?
 • Kako koristiti izveštavanje kao naj efektivniji alat pri upravljanju prodajom?
 • Šta se sve mora zabeležiti tokom procesa prodaje (major sale) ključnom kupcu?
 • Kako iskoristiti informacije iz izveštaja da bi upravljali prodajnim ciklusom?
Trajanje treninga je 2 radna dana 2 X (4 X 75 minuta)

Treneri:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’


prodaja b2b kupcimaTreninge i konsalting B2B prodaje izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozovite


Pročitajte seriju članaka Miodraga Kostića u Profit mag. Kako prodavati u maloprodaji?


Mi ne učimo komplikovane prodajne tehnike ili manipulativna zatvaranja, već primenjujemo najsavremeniju prodajnu metodologiju po uzoru na svetske autoritete: David Sandler, Niel Rackham, Tony Robbins, Brian Tracy, Dale Carnegie, Zig Ziglar, Tom Hopkins, Ron Martin ...


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vaše prodaje i usluživanja kupaca
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com   Pozovite: +381 63 60 80 26

Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.

Prijavite se na otvorene treninge prodaje www.ProdajnaZnanja.com

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed