fbpx

Investiciono tržište kapitala Srbija kao proizvod na svetskom tržištu investicija

Investiciono tržište kapitala  Srbija kao proizvod na svetskom tržištu investicija
Investiciono tržište kapitala – Inovacije (6) Srbija kao proizvod na tržištu investicija – eMagazin br.47 Prošlog meseca održano je veoma interesantno predavanje u organizaciji Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (www.fefa.edu.rs) i Harvard Kluba Srbija (www.harvard-serbia.org). Profesor međunarodnog menadžmenta Univerziteta Harvard, Luis T. Wells Jr. održao je predavanje na temu “Srbija kao proizvod na svetskom ...

Inovacije i konkurentnost preduzeća Kako ostvariti veći profit od konkurencije?

Inovacije i konkurentnost preduzeća Kako ostvariti veći profit od konkurencije?
Inovacije i konkurentnost preduzeća - Inovacije (5) Kako ostvariti veći profit od konkurencije - eMagazin br.42 Verovatno se pitate zašto je naslov ovog članka konkurentnost preduzeća? Zar ne treba da pričamo o menadžmentu inovacija? Šta zajedničko imaju inovacije i konkurentna prednost? Ove dve reči opisuju različite pojmove, ali su veoma povezane. Kako postižete konkurentnu prednost u poslovanju? ...

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?
Proizvod Proces Promocija Paradigma - Inovacije (4) 4P inovacija šta se može unaprediti u poslovanju – eMagazin br.41 U prethodnim člancima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se njima može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija i videli kako se one stimulišu. U ovom tekstu razmotrićemo kako da posmatrate i analizirate ...

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?
Proces inoviranja poslovanja - Inovacije (3) Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima – eMagazin br.39 U prethodnim tekstovima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se inoviranjem može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija. Sada kada smo postali svesni pojma inovacija, kako bismo ih praktično ostvarili, ili kako bi smo razvijali i stimulisali ...

Upravljanje inovacijama Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?

Upravljanje inovacijama  Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?
Upravljanje inovacijama - Inovacije 2 deo Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita? - eMagazin br.38 U prethodnom članku govorili smo o inovacijama i zaključili da se one mogu stimulisati, odnosno da se njima može upravljati. Sada ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta je inovacija, ili šta nije inovacija. Šta je definicija inovacije? Profitiranje, na ...

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?
Menadžment inovacijama – Inovacije 1 deo Kako se postiže održiva konkurentna prednost – eMagazin br.35 Verovatno se pitate odakle ovakav naslov, i od kad se to može upravljati inovacijama? Ipak, svesni smo da je pojam inovacija i inoviranja postao veoma značajan u savremenom društvu. U većini misija i vizija savremenih kompanija korišćenje ove reči postalo ...