Kako se kreira kultura ponašanja i uspešna poslovna organizacija?

Kako se kreira kultura ponašanja i uspešna poslovna organizacija?
Uspešna poslovna organizacija Kako uticati na ponašanje zaposlenih? - Profit Magazin br.58 Najčešće pitanje većine direktora prodaje sa kojima sam do sada radio bilo je: „Kako da utičemo na zadovoljstvo naših kupaca?“ Ja ih onda pitam: „Da li vi lično imate direktan kontakt sa kupcima?“ Kada mi odgovore: „Ne to imaju naši prodavci“, ja im na ...

Kako i zašto angažovati konsultante da vam unaprede poslovanje?

Kako i zašto angažovati konsultante da vam unaprede poslovanje?
Ko stvarno može da vam unapredi poslovanje? Šta je pravi menadžment konsalting? - Profit Magazin br.55 Živimo u vremenu tranzicije i u mnogim sferama društvenog, političkog i ekonomskog života još nismo napravili neophodne promene. Od mnogih prepreka i atavizama zaostalih iz starog sistema, jedna od navećih prepreka je u oblasti upravljanja i rada sa zaposlenima kompanija. ...

Zašto je pokrenut blog KAKO PRODATI?

Baveći se prodajom ceo život, a prodajnom edukacijom aktivno zadnjih 10 godina, poželeo sam da pokrenem blog posvećen unapređenju prodajnih veština. Po povratku iz SADa 2002 godine objavio sam u E magazinu, COM magazinu, Akter magazinu, Profit magazinu, Politici, Biznis dnevnim novinama, Blicu, NINu i Caffee Montenegro magazinu preko 250 tekstova na temu unapređenja poslovanja. Većinu ...