fbpx

LEAN METODOLOGIJA primena – Program unapređenja poslovanja Poslovna Znanja

lean

Kako povećati poslovne rezultate i konkurentnost?

HPI

Da li želite da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?

Lean Metodologija je savremeni trend koji postaje sve zastupljeniji u unapređenju poslovanja mnogih najuspešnijih kompanija u Svetu i kod nas.

Šta je LEAN?

LEAN je termin koji opisuje holistički, održivi pristup poslovanju (organizaciji) koji koristi manje svega (resursa, investicija, troškova), da pruži više (kvaliteta, profita, zadovoljstva kupaca). LEAN je poslovna strategija bazirana na zadovoljenju kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga koji su baš ono što kupac želi, kad ih želi, u željenoj količini, po pravoj ceni, koristeći minimum materijala, opreme, prostora, rada i vremena. U ovom treningu prvestveni fokus je na pripremi za implementaciju LEAN metodologije u kompaniji i drugi deo na sprovođenje, odnosno kreiranje akcionih koraka u implementaciji LEAN-a.

1. PLANIRANJE I PRIPREMA LEAN-a

Planiranje i priprema za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje (1 dan)

Kako planirati i uspešno se pripremiti za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje?

Problem: Zaposleni nesvesni problema i smetnji u radu, loš sistem unapređivanja

Rešenje: Predstavljanje prednosti LEAN metodologije i planiranje unapređenja

Rezultat: Uspešna priprema plana za LEAN unapređenje proizvodnje, nove poslovne prilike

2. SPROVOĐENJE LEAN METODOLOGIJE

Sprovođenje LEAN metodologije unapređenja proizvodnje (1 dan)

Kako uspešno sprovesti LEAN metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?

Problem: Ne primenjivanje unapređenja, ne sprovođenje dogovorenog, loši rezultati

Rešenje: Prikaz LEAN i KAIZEN radionica i uvežbavanje primene planiranih unapređenja

Rezultat: Uspešna primena LEANa, manje štetnih aktivnosti, bolji poslovni rezultati

Svaki od ovih treninga može se izvesti ne zavisno od programa i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno. Svaki od in-house treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Ostvarite bolje poslovne rezultate POZOVITE NAS!

Kontaktirajte nas na: info@poslovnaznanja.com ili pozovite: +381 63 60 80 26

Optimizacija poslovanja – Kako sprovesti promene?

Workshop digital transformation strategy digital road-map training from Miodrag Kostic, CMC

Video sa javnog treninga “Primena LEAN metodologije u poslovanju kompanija u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 27 marta 2016 godine.

NOVO – Korporativno upravljanje porodičnim kompanijama


www.poslovnaznanja.com


Radimo za najbolje:
SBB Srbija, NIS Srbija, VIP Mobile Srbija, Sparkasse Bank Bosna i Hercegovina, Holcim Srbija, DIS Krnjevo Srbija, Amis Telekom Slovenija, DelVelPro Delta DMD Srbija, Delta Group Srbija, Knjaz Miloš Srbija, Microsoft Bosna i Hercegovina, Microsoft Makedonija, Hyundai Srbija, Mladenska Knjiga Slovenija, F-Secure Srbija, Đak Sport Srbija, ATB Sever Subotica, Hotel Splendid Crna Gora, NLB Banka Slovenia, Jasmin Parfimerije Srbija, Partner Mikrokrediti Bosna i Hercegovina, Lukoil Srbija, Crnogorski Telekom Crna Gora, West Pharma Srbija, YURA Srbija, HYPO Banka Srbija, Nelt Group Srbija, Keprom Srbija, EU Delegacija u Srbiji, Tigar Michelin Pirot, Eaton Electric Srbija, BEKO Srbija, Atlantic Group Srbija, Okov Montenegro …
Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

pozovite