fbpx

Pozicioniranje u odnosu na kupca Kako otvoriti kanal komunikacije sa kupcem?

Pozicioniranje u odnosu na kupca Kako otvoriti kanal komunikacije sa kupcem?
Pozicioniranje u odnosu na kupca – Profit Magazin br.5 Kako otvoriti kanal komunikacije sa kupcem? – Prodaja na malo (5) U prethodnim nastavcima ovog serijala tekstova predstavili smo važnost sistematskog pristupa maloprodaji, a u prošlom broju obradili i prvi korak upoznavanja i inicijalnog kontakta sa kupcem. U ovom članku pokazaćemo vam drugi korak našeg prodajnog ...

Otvaranje prodaje i pozdrav kupcu Kako uspostaviti odnos poverenja?

Otvaranje prodaje i pozdrav kupcu Kako uspostaviti odnos poverenja?
Otvaranje prodaje i pozdrav kupcu – Profit Mag. br.4 Kako uspostaviti odnos poverenja sa kupcem? – Prodaja na malo (4) Sistem prodaje na malo – prvi korak – pozdrav U prethodnim tekstovima predstavili smo sistematski proces prodaje i zašto je njegovo pravilno korišćenje ključ uspeha u maloprodaji. U ovom članku predstavićemo prvi korak našeg maloprodajnog ...

Maloprodaja priručnik Koji su koraci sistema prodaje u maloprodaji?

Maloprodaja priručnik Koji su koraci sistema prodaje u maloprodaji?
Maloprodaja priručnik – Magazin Profit br.3 Koji su koraci sistema prodaje u maloprodaji? – Prodaja na malo (3) U prethodnom tekstu o prodaji na malo govorili smo o važnosti korišćenja sistema u prodaji, pa smo i predstavili jednostavan prodajni sistem od tri koraka. Međutim sam prodajni proces je veoma kompleksna situacija koju, da bi je ...

Koraci prodajnog procesa Zašto je u prodaji važno primeniti sistem?

Koraci prodajnog procesa Zašto je u prodaji važno primeniti sistem?
Koraci prodajnog procesa – Profit magazin br.2 Zašto je u prodaji važno primeniti sistem? – Prodaja na malo (2) Jeste li razmišljali o tome kako vrhunski profesionalci (lekari, inženjeri, sportisti …) obavljaju svoj posao profesionalno, kako treba, čak i kad za to nisu raspoloženi, kad imaju prehladu ili ih boli zub. Šta je to što ...

Mala škola prodaje na malo KAKO prodati kupcu u maloprodaji?

Mala škola prodaje na malo KAKO prodati kupcu u maloprodaji?
Mala škola prodaje na malo – Profit magazin br.1 KAKO prodati kupcu u maloprodaji? - Prodaja na malo (1) Bez obzira da li ste ikada u životu nešto aktivno prodavali, a sigurno jeste, u procesu maloprodaje, kao kupac, učestvujete svaki dan. Veštine prodaje na malo deo su našeg odgoja od najranijeg detinjstva. Još kad su nas ...

Investiciono tržište kapitala Srbija kao proizvod na svetskom tržištu investicija

Investiciono tržište kapitala  Srbija kao proizvod na svetskom tržištu investicija
Investiciono tržište kapitala – Inovacije (6) Srbija kao proizvod na tržištu investicija – eMagazin br.47 Prošlog meseca održano je veoma interesantno predavanje u organizaciji Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (www.fefa.edu.rs) i Harvard Kluba Srbija (www.harvard-serbia.org). Profesor međunarodnog menadžmenta Univerziteta Harvard, Luis T. Wells Jr. održao je predavanje na temu “Srbija kao proizvod na svetskom ...

Inovacije i konkurentnost preduzeća Kako ostvariti veći profit od konkurencije?

Inovacije i konkurentnost preduzeća Kako ostvariti veći profit od konkurencije?
Inovacije i konkurentnost preduzeća - Inovacije (5) Kako ostvariti veći profit od konkurencije - eMagazin br.42 Verovatno se pitate zašto je naslov ovog članka konkurentnost preduzeća? Zar ne treba da pričamo o menadžmentu inovacija? Šta zajedničko imaju inovacije i konkurentna prednost? Ove dve reči opisuju različite pojmove, ali su veoma povezane. Kako postižete konkurentnu prednost u poslovanju? ...

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?

Proizvod proces promocija paradigma 4P inovacija Šta unaprediti u poslovanju?
Proizvod Proces Promocija Paradigma - Inovacije (4) 4P inovacija šta se može unaprediti u poslovanju – eMagazin br.41 U prethodnim člancima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se njima može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija i videli kako se one stimulišu. U ovom tekstu razmotrićemo kako da posmatrate i analizirate ...

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?

Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima u procesu inoviranja poslovanja?
Proces inoviranja poslovanja - Inovacije (3) Kako ostvariti komunikaciju sa zaposlenima – eMagazin br.39 U prethodnim tekstovima pričali smo o inovacijama i zaključili da mogu biti stimulisane i da se inoviranjem može upravljati. Takođe definisali smo pojam inovacija. Sada kada smo postali svesni pojma inovacija, kako bismo ih praktično ostvarili, ili kako bi smo razvijali i stimulisali ...

Upravljanje inovacijama Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?

Upravljanje inovacijama  Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita?
Upravljanje inovacijama - Inovacije 2 deo Kako inovirati poslovanje od nove ideje do profita? - eMagazin br.38 U prethodnom članku govorili smo o inovacijama i zaključili da se one mogu stimulisati, odnosno da se njima može upravljati. Sada ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje šta je inovacija, ili šta nije inovacija. Šta je definicija inovacije? Profitiranje, na ...

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?

Menadžment inovacijama Kako se postiže održiva konkurentna prednost?
Menadžment inovacijama – Inovacije 1 deo Kako se postiže održiva konkurentna prednost – eMagazin br.35 Verovatno se pitate odakle ovakav naslov, i od kad se to može upravljati inovacijama? Ipak, svesni smo da je pojam inovacija i inoviranja postao veoma značajan u savremenom društvu. U većini misija i vizija savremenih kompanija korišćenje ove reči postalo ...

Optimiziranje poslovanja LEAN STARTUP Kako izgraditi i razviti startap biznis?

Optimiziranje poslovanja LEAN STARTUP Kako izgraditi i razviti startap biznis?
Optimizacija poslovanja – LEAN startup – Profit mag. br.57 Kako izgraditi i razviti startap biznis? – LEAN 7 deo Svi mi smo imali priliku da u nekom trenutku započnemo neki novi poduhvat. Upis na fakultet, novo zaposlenje, novi samostalni biznis, pokretanje novog projekta u kompaniji gde radimo. Na zapadu postoji engleska reč koja ukratko opisuje ...

Stalno poboljšanje rezultata poslovanja KAIZEN radionice LEAN menadžment

Stalno poboljšanje rezultata poslovanja KAIZEN radionice LEAN menadžment
Stalno poboljšanje rezultata poslovanja – Profit Mag. br.25 KAIZEN radionice LEAN menadžment - LEAN 6 deo U prethodnom broju govorili smo o analizi mape toka vrednosti. Međutim mapa toka vrednosti je samo mapa i pokazuje vam gde se nalazite i gde želite da stignete. Ona ne pokazuje kako ćete tamo stići? Kao kad planirate neko putovanje, ...

Porodična kompanija i korporativno upravljanje porodičnim kompanijama

Porodična kompanija i korporativno upravljanje porodičnim kompanijama
Porodični biznis – transformacija porodičnih kompanija Korporativno upravljanje porodičnim kompanijama Najveći problem porodičnih biznisa u Srbiji (a takvih je 90%) je kako da sa lično-vlasničkog pređu na korporativno upravljanje kompanijom? Kako da bezbolno transformišu porodični biznis u profesionalno vođenu poslovnu korporaciju? Ujedno, to je i najveća prepreka razvoju svake porodične firme, kad preraste (snage i sposobnosti) svog osnivača. ...

Pitanja za analizu poslovanja LEAN Šta pitati zaposlene i menadžere?

Pitanja za analizu poslovanja LEAN Šta pitati zaposlene i menadžere?
Koja su pitanja za analizu poslovanja - Profit Mag.br.24 Koja pitanja treba pitati da analizirate poslovanje? – Lean 5 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o analizi mape toka vrednosti kao jednom od glavnih alata LEAN metodologije. U ovom broju pokazaćemo kako detaljno analizirati mapu toka vrednosti, sagledavajući ...

Analiza poslovanja trenutnog stanja marketinga i prodaje LEAN toka vrednosti

Analiza poslovanja trenutnog stanja marketinga i prodaje LEAN toka vrednosti
Analiza poslovanja marketinga i prodaje Profit Mag.br.23 Analiza toka vrednosti za kupca – Lean 4 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca. Šta, kako, gde i na koji način se mapira i kako se to vizuelno predstavlja. Sledeći ...

Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača LEAN tok vrednosti za kupce

Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača LEAN tok vrednosti za kupce
Zadovoljstvo kupaca klijenata potrošača – Profit Mag. br.19 Mapa toka vrednosti za kupce – Lean 3 deo U prošlom nastavku ove serije članaka o unapređenju odnosa sa kupcima govorili smo o tome šta predstavlja vrednost za kupca, kako se kreira vrednost za kupca i koje poslovne aktivnosti dodaju vrednost za kupca. U ovom broju predstavićemo ...

Povećanje konkurentnosti poslovanja LEAN dodavanje vrednosti za kupca

Povećanje konkurentnosti poslovanja  LEAN dodavanje vrednosti za kupca
Povećanje konkurentnosti poslovanja – Profit Mag. br.18 LEAN i dodavanje vrednosti za kupca – Lean 2 deo U prošlom broju govorili smo o unapređenju odnosa sa kupcima i LEAN metodologiji koja se koristi za ostvarenje ovog cilja. Pre nego što se upustimo u to kako i šta raditi, neophodno je da predstavimo pojam kreiranja vrednosti ...

Veća efikasnost i efektivnost LEAN metodologija unapređenja poslovanja

Veća efikasnost i efektivnost LEAN metodologija unapređenja poslovanja
Profit Magazin br.17 Lean 1 deo - Veća efikasnost i efektivnost poslovanja LEAN metodologija unapređenja poslovanja - Profit Magazin br.17 Govoreću u prethodnim tekstovima o usluživanju kupaca rekli smo da je osnovni cilj svake organizacije koja ima kupce ostvarenje kvalitetnog i dugoročnog odnosa sa kupcima. Pitanje je samo, kako to ostvariti? Kako se ostvaruje, održava i unapređuje ...

Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?

Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?
Kako učimo, stilovi učenja – eMagazin br.60 Kako učiti? Kako pravilno razumeti i shvatiti poslovne probleme?  U prethodnim tekstovima ovog serijala razmatrali smo osnovne pojmove o aktivnom učenju i ulogu koju emocije imaju u procesu učenja. Pre nego što prikažemo kako planirati, izvoditi i primenjivati metode aktivnog učenja, moramo da razjasnimo kako ljudi uče? Način ...