srpski english
Savremena poslovna edukacija

Program unapređenja prodaje - planiranje prodaje i marketinga

(advanced lean six sigma consulting methodology for sales & customer service)


Želite da poboljšate prodajne performanse i unapredite vašu prodaju?

 • Da kroz zajednički rad (sa menadžerima i prodavcima) otkrijemo prave uzroke problema u vašoj prodaji (causes of performance gaps)
 • Da izvršimo analizu problema, kočnica efektivne prodaje i zajednički potražimo prava rešenja (root cause analyses)
 • Da pomognemo u koordinaciji, implementaciji i evaluaciji sprovođenja dogovorenih rešenja (sales performance consulting)
 • Da vaši prodavci dobiju praktičan alat (metodologiju) kojim će kontinuirano uspešno meriti, analizirati i unapređivati prodaju (performance improvement methodology)
 • Da više i bolje prodajete, ostvarite veći profit i održite kvalitetne odnose sa vašim kupcima i klijentima (increased ROI)

Otkrijte probleme u vašoj prodaji i uspešno ih rešite primenom savremenih metoda konsaltinga unapređenja performansi prodaje! (sales performance consulting)


Šta radimo?
 1. Korak - Ispitaćemo trenutno stanje i potrebe (gde se nalazite?)
 2. Korak - Saznaćemo željeno stanje u prodaji (gde želite da budete?)
 3. Korak - Ustanovićemo šta i kako treba da radimo (kako da to postignemo?)
 4. Korak - Kreiraćemo program obuka i unapređenja prodajnih procesa
 5. Korak - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i akcije unapređenja
 6. Korak - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i ustanoviti nove potrebe
 7. Korak - Sprovešćemo dodatne obuke zaposlenih (optimizacija uspešnosti)
 8. Korak - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj
 9. Korak - Predložićemo najbolji način unapređenja celokupnog sistema

Rezultat ovog programa (treninga-konsaltinga) je konkretan akcioni plan prodaje i vaši prodavci obučeni da na pravi način komuniciraju sa kupcima!


Plan rada ( 12 + 4 dana )
 1. Jedan dan analiza trenutnog stanja, ustanovljenje potreba i kreiranje plana i programa obuka
 2. Dvodnevni trening "Kreiranje plana prodaje" (kreiranje prodajne i marketinške strategije)
 3. Dvodnevni trening "Osnove lične prodaje" (kombinacija modula iz osnova lične prodaje)
 4. Dvodnevni trening "Osnove usluživanje kupaca" (kombinacija modula iz osnova usluživanja i uticanja)
 5. Jedan dan rada sa zaposlenima na proveri koliko se stečena znanja primenjuju u praksi (analiza uspešnosti prvog dela obuka)
 6. Dvodnevni treningNapredno prodajno pregovaranje" (kombinacija modula iz naprednog prodajnog pregovaranja)
 7. Dvodnevni treningNaplata potraživanja i lojalnost kupaca" (kombinacija modula iz naprednog usluživanje kupaca)
 8. Jedan dan rada sa zaposlenima na proveri koliko se stečena znanja primenjuju u praksi (analiza uspešnosti drugog dela obuka)
 9. Dvodnevni trening (optimizacija uspešnosti) sa modulima kreiranim u odnosu na oblasti koje treba utvrditi (recimo sistema prodaje, timski rad i sl.)
 10. Jedan dan konačna evaluacija i izveštaj uspešnosti celog programa
Ukupno trajanje programa je 16 radnih dana
( 12 dana treninga + 4 dana konsaltinga besplatno )


Pregledajte Power Point prezentaciju našeg programa unapređenja prodaje (300 KB)

Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26