fbpx

Šta je digitalna transformacija poslovanja?

digital transformation

Šta je definicija digitalne transformacije?

Ako potražimo na internetu šta je digitalna transformacija videćemo sledeće:

Digitalna transformacija je integracija digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ona fundamentalno menja način kako kompanije funkcionišu i pružaju vrednost svojim kupcima. (The enterpriser project)

Digitalna transformacija je korenita promena poslovanja i organizacije, procesa, sposobnosti i poslovnih modela kako bi se u potpunosti iskoristile prilike primene novih digitalnih tehnologija i njihov uticaj na razvoj društva i organizacija (I-scoop.eu).

Organizacione promene su u osnovi digitalne transformacije poslovanja. Zato što promena prirode jedne organizacije znači promenu načina kako ljudi rade, i stalni izazov njihovom stanju svesti i svakodnevnom načinu rada, kao i strategijama na koje se oslanjaju (The Global Center for Digital Business Transformation)

Ukratko:
Digitalna transformacija je primena digitalnih tehnoligija i digitalnih poslovnih modela sa ciljem stalnog unapređenja poslovanja.

Koliko je važna digitalna transformacija?

Da li ste čuli za pojam „digitalni poremećaj“ ili „digital disruption“? On predstavlja promenu na tržištu koja nastaje primenom novih digitalnih tehnologija i poslovnih modela. Ova promena je najčešće radikalna i njen rezultat je da većina kompanija koja dovoljno brzo i adekvatno ne odgovori na ovaj poremećaj nestaje sa tržišta. To znači da stalna digitalna transformacija poslovanja nije samo potreban, već i neophodan uslov opstanka na globalnom tržištu. Kompanije u Svetu, a i kod nas, moraju da primene najnovije digitalne tehnologije i poslovne modele kako bi nadživele konkurenciju.

Kao odgovor na ovaj zahtev globalne konkurencije Privredna komora Srbija osnovala je prošle godine Centar za Digitalnu Transformaciju CDT u saradnji sa Privrednom komorom Austrije WKO, a pod mentorstvom njihovog Centra za Digitalnu Transformaciju. Razlog osnivanja CDT-a je da pruži direktnu konsultantsku podršku naprednim kompanijama (mahom MSP) u Srbiji, i pomogne lokalnim preduzećima da što pre i što bolje digitalno transformišu svoje poslovanje. U junu 2018 godine organizovani su i treninzi i sertifikacije za grupu od 22 konsultanta u oblasti digitalne transformacije, a u septembru su austrijske kolege uručile sertifikate srpskim digitalnim konsultantima.

Šta je najveći izazov digitalne transformacije kod nas?

Radeći na projektu sprovođenja digitalne transformacije sa kolegama konsultantima Centra za Digitalnu Transformaciju, otkrili smo da je trenutno najveći izazov u malim i srednjim preduzećima u Srbiji da se promeni shvatanje da je digitalna transformacija samo upotreba i primena softvera. Pa čak i kad kupuju neki poslovni programski paket, većina domaćih kompanija tretira nabavku i primenu tih softverskih rešenja kao nabavku toalet papira. Za njih je jedino važno da se nešto od softvera kupi, instalira na kompjutere ili na lokalnoj mreži kompanije i onda se na to zaboravi. Nažalost, oni ne vide da je instaliranje softvera jedno, a njegova primena nešto drugo, mnogo važnije. Bio sam svedok da je u nekim kompanijama primena Google kalendara imala mnogo veći efekat nego primena nekih veoma skupih i sofisticiranih softverskih rešenja u kompanijama gde ih onda zaposleni nisu koristili kako treba.

Zaključak je da većina kompanije koje su već primenile neka od odličnih softverskih rešenja ne koristi maksimalne mogućnosti ovih rešenja. Jednostavnije rečeno, zaposleni ne žele da ih koriste, a i oni koji žele, ne koriste ih kako treba. Glavni problem, koji kompanije uglavnom ne vide, je da instalacija nekog softverskog rešenja ne podrazumeva i njegovu uspešnu primenu. Kao što znamo u praksi pitanje primene nikada nije pitanje na koje se može odgovoriti sa DA ili NE. Ona je uvek neki % uspešnosti (što je najčešće u nekom rasponu od 30% do 70 %). Uostalom, zašto se kaže, da “boj ne bije svetlo oružje već srce u junaka”, odnosno da poslovni uspeh ne donosi vrhunski softver već motivisani zaposleni (koji ga uspešno koriste). Najteži zadatak konsultanta za digitalnu transformaciju nije određivanje koji softver je potreban i kako ga instalirati, već kako da ga zaposleni prihvate i voljno i uspešno primenjuju, i da na kraju sve to dovede do uspešne transformacije poslovanja.

Koliko su naše kompanije pripremljene za digitalizaciju?

Jedan od uočenih problema je i da poslovni modeli i poslovni procesi kompanija nisu prethodno optimizovani za korišćenje softverskih rešenja, pa vrlo često nemaju efekat unapređenja zbog koga su i primenjeni. A da ne pominjem koliko je važno uspešno transformisati poslovanje primenom novih digitalnih poslovnih modela, što je kod nas u većini kompanija nepoznat pojam. Potrebno je da se shvati da digitalna transformacija nije samo primena, već je promena, a dobro znamo kako je “lako” u Srbiji sprovesti bilo kakvu promenu.

Danas ovu pojava najčešće zovu “lipstick on a pig” fenomen. Mnoge srpske kompanije veruju da uspešno sprovode digitalnu transformaciju, dok u stvarnosti one nisu pripremljene za transformaciju i koriste je kao šminku kojom prikrivaju svoje slabosti. Ovaj problem izražen je i na zapadu, pa i kod najboljih i najnaprednijih kompanija, a o tome je najbolje rekao sam Bill Gates:

(1) Automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency.
(2) Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

Ili u prevodu:

(1) Ako automatizujete efikasnu operaciju onda će to povećati efikasnost
(2) Ako automatizujete neefikasnu operaciju onda će to povećati neefikasnost

Što znači:
Prvo optimizujte svoje poslovne modele i poslovne procese, pa onda uvodite i koristite softverska rešenja. I najbolji i najkvalitetniji softver vam neće pomoći ako vaši poslovni modeli nemaju učinka i ako vam poslovni procesi nisu efikasni, odnosno ako vaši zaposleni ne rade prave stvari, u pravo vreme, na pravom mestu i na pravi način.

“Ako loše startujemo, nevolje rastu eksponencijalno” — Parouzzi-jev princip

Miodrag Kostić, CMC
Autor je vlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com
www.miodragkostic.com

cdt
K
onsultanti Centra za Digitalnu Transformaciju na uručenju sertifikata Austrijske Privredne Komore

Trening: “Digitalna transformacija obuka zaposlenih Poslovna Znanja”
Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26

 

Šta je digitalna transformacija poslovanja trening obuka zaposlenih de Miodrag Kostic, CMC


Video sa predavanja “Kako da komunicirate u uspešnom timu?” u Centru za razvoj karijere LINK groupe 9 septembra 2017.

Nova usluga Poslovnih Znanja:

Digitalna transformacija poslovanja

 


www.poslovnaznanja.com


Radimo za najbolje:
SBB Srbija, NIS Srbija, VIP Mobile Srbija, Sparkasse Bank Bosna i Hercegovina, Holcim Srbija, DIS Krnjevo Srbija, Amis Telekom Slovenija, DelVelPro Delta DMD Srbija, Delta Group Srbija, Knjaz Miloš Srbija, Microsoft Bosna i Hercegovina, Microsoft Makedonija, Hyundai Srbija, Mladenska Knjiga Slovenija, F-Secure Srbija, Đak Sport Srbija, ATB Sever Subotica, Hotel Splendid Crna Gora, NLB Banka Slovenia, Jasmin Parfimerije Srbija, Partner Mikrokrediti Bosna i Hercegovina, Lukoil Srbija, Crnogorski Telekom Crna Gora, West Pharma Srbija, YURA Srbija, HYPO Banka Srbija, Nelt Group Srbija, Keprom Srbija, EU Delegacija u Srbiji, Tigar Michelin Pirot, Eaton Electric Srbija, BEKO Srbija, Atlantic Group Srbija, Okov Montenegro …
Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

pozovite