fbpx

Šta je fasilitacija i kako da zaposleni lakše iznesu svoje probleme i pitanja?

facilitate

Fasilitacija komunikacije u timskom radu zaposlenih

Pre tri meseca održao sam predavanje u “Centru za razvoj karijereLINK grupe na temu “Kako da komunicirate u uspešnom timu?”. S obzirom da je tokom predavanja bilo dosta interakcije i razgovora sa polaznicima, preneću vam pitanje jedne učesnice koja radi u poznatoj srpskoj kompaniji:

“Pre par dana na sastanku izvršni direktor okupio je sve timove, pitao je za probleme da ljudi iznesu, niko neće da iznese. Kako naterati te ljude da iznesu svoj problem, zašto ne funkcionišu dobro, šta je u pitanju, da iznesu svoja pitanja?“

Ovu kratku diskusiju sa predavanja možete videti na Youtube-u https://youtu.be/7rNH0TJN57w

Izvršni direktor te kompanije zna da je za unapređenje poslovanja najbolji i verovatno jedini pravi način da svoje zaposlene pita šta su im problemi i izazovi u radu i da onda svi zajedno potraže rešenje za prevazilaženje tih problema. Ali na samom početku nailazi na sledeći problem:

Zaposleni ne žele da iznesu svoje probleme i pitanja!

I da ponovo citiram prethodno postavljeno pitanje koje muči većinu direktora u Srbiji:

“Kako naterati te ljude da iznesu svoj problem, zašto ne funkcionišu dobro, šta je u pitanju, da iznesu svoja pitanja?“

Odnosno:

 • Kako da na sastanku stimulišemo međusobne razgovore učesnika i pokrenemo ljude da aktivno učestvuju u diskusiji?
 • Kako da sastanci ne budu samo monolozi učesnika, već inteligentna diskusija koja rezultira pozitivnim zaključcima i konkretnim rešenjima problema?
 • Kako da se učesnici diskusija ne takmiče samo u tome ko je pametniji, već da uče jedni od drugih i razmenjuju iskustva?
 • Kako da na sastancima stimulišemo sukob mišljenja i podstičemo zaposlene da daju povratnu informaciju o svom radu i radu svojih kolega?
 • Ukratko, kako da u grupi ljudi olakšamo i stimulišemo dvosmernu ili višesmernu komunikaciju?

Odgovor je: FASILITACIJA

Šta je fasilitacija?

Ova reč dolazi od engleske reči „facilitate“ i najdirektniji prevod je „OLAKŠATI“

U Google definicijama „facilitate“ je: „make (an action or process) easy or easier“ ili „Učiniti akciju ili proces lakšom“

Na zapadu, već dvadesetak godina, razvija se poseban metod u radu sa grupom ljudi kako bi se stimulisala diskusija i olakšala otvorena komunikacija između učesnika diskusije. Ovaj vid konsultantskog ili trenerskog rada sa grupom ljudi naziva se grupna FASILITACIJA (group facilitation).

Pogledajte dobar tekst o grupnoj fasilitaciji:
http://infed.org/mobi/facilitating-learning-and-change-in-groups-and-group-sessions/

Šta je grupna fasilitacija?

Po definiciji Roger Schwarz-a:

„Grupna fasilitacija je proces u kome osoba, prihvatljiva svim članovima grupe, koja je neutralna i nema autoritet u donošenju odluka, dijagnostikuje i interveniše da pomogne grupi da unapredi rešavanje probleme i donošenje odluka, sa ciljem povećanja efektivnosti (učinkovitosti) grupe.“

Ova osoba koja je prihvatljiva svima, neutralna, ne donosi odluke, dijagnostikuje i interveniše sa ciljem povećanja efektivnosti grupe ili tima zove se FASILITATOR.

Šta je uloga fasilitatora?

Jedan od sinonima reči „facilitator” je engleska reč “catalyst” pa se uloga fasilitatora može posmatrati i kao uloga „katalizatora“ koji pojačava i ubrzava (hemijske) procese interakcije u komunikaciji grupe ljudi. Rezultat rada fasilitatora (katalizatora) je efektniji (učinkovitiji) proces uzajamne komunikacije u grupi ljudi, odnosno povećanje rezultata te grupe ili tima.

Kada vam treba facilitator?

 • Kada u grupi zaposlenih nema produktivne diskusije ili slobodne razmene mišljenja.
 • Kada vam se poslovni sastanci sastoje od niza lčnih nastupa i monologa učesnika.
 • Kada se diskusije o važnim pitanjima vode po kuloarima, a ne na zajedničkim sastancima.
 • Kada se na sastancima samo hvališe i tapše po ramenu, a nema produktivnog feedback-a.
 • Kada na sastancima i skupovima zaposlenih nema uzajamne razmene znanja i iskustava.
 • Kada želite da rezultat sastanka budu smisaoni i konkretni zaključci koji vode u akciju.
 • Kada želite doneti kritičnu/stratešku odluku bitnu/važnu za budućnost vaše organizacije.

Ko su fasilitatori?

Fasilitatori su iskusni konsultanti i treneri koji imaju veliko iskustvo u radu sa grupama ljudi u raznovrsnim organizacijama. Fasilitacija se ne uči u školi ili na fakultetu, već u radu sa ljudima. Nju ne možete naučiti napamet, već je morate lično razviti i usavršiti, kroz rad sa ljudima učeći kroz probu i grešku. U svom radu fasilitatori koriste komunikacione alate koji se inače koriste u radu sa grupama ljudi na interaktivnim treninzima i radionicama, i to onim alatima prilagođenim ulozi fasilitatora, da pojača, ubrza i olakša, ali da se ne meša u proces odlučivanja i uzajamnu komunikaciju učesnika.

Kako naći fasilitatora?

U Srbiji se profesionalna fasilitacija do sada sprovodila mahom kroz projekte finansirane od strane EU, GIZ, USAID, JICA i ostalih međunarodnih donatora. Domaće kompanije u ogromnoj većini (osim par izuzetaka) ne koriste usluge fasilitacije, uglavnom iz nepoverenja i straha da u kompaniju uvedu nekoga sa strane, ne shvatajući da propuštaju najbolju priliku da unaprede svoje poslovanje i odnose među zaposlenima.

Ja sam učestvovao na nekoliko velikih stranih donorskih projekata gde sam sa grupom koleginica i kolega iz Srbije sprovodio proses fasilitacije sa raznovrsnim grupama učesnika:

http://blog.miodragkostic.com/2012/12/more-than-70-companies-at-iisp-innovation-training-and-coaching-event-in-beograd/

http://blog.miodragkostic.com/2013/04/performing-interactive-workshops-for-technology-broker-training-programme/

http://blog.miodragkostic.com/2017/11/workshop-facilitation-and-mediation-for-the-meeting-of-entrepreneurs-with-representatives-from-serbian-institutions/

fasilitacija-miodrag-kostic
Sa radionice fasilitacije preduzetnika u turizmu za Nemačku organizaciju za pomoć GIZ

Kod nas postoji i već se razvila grupa iskusnih fasilitatora koji mogu profesionalno odgovoriti na ogroman problem loše međusobne komunikacije u timovima i kompanijama u Srbiji. Potrebno je samo da donosioci odluka u Srbiji shvate da je za njih i njihove organizacije mnogo bolje da imaju otvorenu i učinkovitu uzajamnu komunikaciju koja rezultira boljim odlukama, ali što je još važnije, mnogo boljem sprovođenju tih odluka.

Koliko je važno imati otvorenu komunikaciju u biznisu, a kako je kod nas pogledajte:

http://kako.prodati.biz/dobra-komunikacija-zavisi-od-kvaliteta-povratne-informacije-feedback-a/

Zašto vam treba spoljni fasilitator?

Fasilitaciju grupnog rada i komunikacije u organizaciji može sprovesti i neko iznutra, ali je u većini slučajeva poželjno da imate spoljnjeg, neutralnog fasilitatora. Posebno kod nas u Srbiji gde je jako teško odvojiti subjektivno od objektivnog i gde su emocije, odnosno ono iracionalno, mnogo jači pokretač od racionalnog.

Ukoliko radite u organizaciji gde se radi timski i gde je potrebno doneti važne grupne/timske odluke (a to je 90% kompanija u Svetu) onda vam je neophodno da dovedete fasilitatora sa strane jer kako je Albert Ajnštajn rekao:

”Važni problemi ne mogu se rešiti na nivou svesti koje ih je kreiralo!”

U Svetu, a i kod nas, u većini organizacija, većinu problema kreirali su njihovi zaposleni, pa se od njih ne može očekivati da te probleme (bez subjektivnosti) sami i reše.

Najbolje rešenje: Dovedite profesionalne fasilitatore sa strane!

Miodrag Kostić, CMC
Autor je suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com

Pročitajte odličnu knjigu o fasilitaciji

Fasilitacija – Facilitation

Mobilis doo Srbija / Mobilis Ltd Velika Britanija

Timbilding trening izgradnja tima obuka radionica team building srbija from Miodrag Kostic, CMC


Video sa predavanja “Kako da komunicirate u uspešnom timu?” u Centru za razvoj karijere LINK groupe 9 septembra 2017.

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26

www.poslovnaznanja.com


Radimo za najbolje:
SBB Srbija, NIS Srbija, VIP Mobile Srbija, Sparkasse Bank Bosna i Hercegovina, Holcim Srbija, DIS Krnjevo Srbija, Amis Telekom Slovenija, DelVelPro Delta DMD Srbija, Delta Group Srbija, Knjaz Miloš Srbija, Microsoft Bosna i Hercegovina, Microsoft Makedonija, Hyundai Srbija, Mladenska Knjiga Slovenija, F-Secure Srbija, Đak Sport Srbija, ATB Sever Subotica, Hotel Splendid Crna Gora, NLB Banka Slovenia, Jasmin Parfimerije Srbija, Partner Mikrokrediti Bosna i Hercegovina, Lukoil Srbija, Crnogorski Telekom Crna Gora, West Pharma Srbija, YURA Srbija, HYPO Banka Srbija, Nelt Group Srbija, Keprom Srbija, EU Delegacija u Srbiji, Tigar Michelin Pirot, Eaton Electric Srbija, BEKO Srbija, Atlantic Group Srbija, Okov Montenegro …
Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

pozovite