fbpx

Šta je poslovni trening? Šta su obuke zaposlenih? Šta je biznis koučing?

pricanje-nije-treniranje

Zašto pričanje nije isto što i treniranje?

Pričanje nije treniranje Profit magazin broj 36

Profit magazin
Ima već par godina kako sam naišao na jako dobru knjigu „Pričanje nije treniranje“ (eng: Telling ain’t Training) i s obzirom da baš ovih dana radim na obuci trenera u jednoj našoj velikoj kompaniji, uvideh koliko je ova knjiga korisna. Razlog za pisanje ovakve knjige, autori Harold D. Stolovitch i Erika J. Keeps našli su kada su i sami došli u situaciju da se bave treningom trenera i uvideli koliko je ova oblast osetljiva i koliko je teško sprovesti pravi trening. Oslanjajući se na iskustva autora ove knjige, kao i na moja lična iskustva u treningu zaposlenih mnogih srpskih i stranih kompanija, videćemo šta je to poslovni trening i kako se uspešno sprovodi?

Da li su treninzi zaposlenih oblast psihologije?

Kod nas, ali i na zapadu, postoji jako puno predrasuda i nerazumevanja kad su u pitanju treninzi zaposlenih u kompanijama. Reč trening je najčešće olako shvaćena i obično se podrazumeva kao neka vrsta predavanja kombinovanih sa timskim vežbama. Za razliku od zapada gde se ovim bave posebne službe, kod nas o treninzima zaposlenih obično odlučuju HR odeljenja kompanija, odnosno psiholozi kojima se ovaj posao najčešće dodeljuje. Tako se nažalost trening zaposlenih tretira kao oblast psihologije, a ne kao vitalna poslovna funkcija.

Da li su treninzi vitaminski koktel ili terapija?

Kao rezultat ove zablude, poslovni treninzi su se u našim kompanijama najčešće svodili na čitanje slajdova sa gotovim uputstvima, igranje besmislenih igara i popunjavanje psiholoških formulara i anketa. Zbog nedostatka prave konkurencije i ne prepoznavanja njihovog značaja, treninzi su se kod nas najčešće sprovodili iz kozmetičkih razloga (zato što se to radi na zapadu). Za većinu kompanija jedini cilj poslovnih treninga bilo je povećanje opštih znanja zaposlenih i uzimali su ih pre kao vitaminski koktel za povećanje imuniteta, nego kao terapiju za ozdravljenje i osnaženje poslovanja.

Zašto su potrebne obuke i treninzi zaposlenih?

Pitaćete se zašto su kompanijama potrebni pravi treninzi zaposlenih, a ne samo obična predavanja i seminari? Sigurno da nije problem što se u našim kompanijama održavaju seminari i predavanje i time uvećava opšte znanje zaposlenih? Sve ovo je u redu dok su u pitanju opšte poslovne veštine i gde nije mnogo bitno kakav je rezultat treninga. Ali problem nastaje kod onih veština gde je rezultat izuzetno važan, recimo kod prodaje. U prodaji ste ili prodali ili niste, ili ste pobedili ili ste pretrpeli poraz, u prodaji nema ničega između.

Šta treba da je rezultat treninga zaposlenih?

To znači da je kod treninga prodaje izuzetno važno kako su oni sprovedeni, odnosno kakav su rezultat proizveli. Da li će rezultat biti bolja prodaja ili samo uvećano opšte znanje i raspoloženje zaposlenih? Zato trening prodaje mora stvarno biti pravi trening, a ne samo nekakva mešavina predavanja, izlaganja, seminara, davanja instrukcija, popunjavanja formulara i timskih radionica. Zato je potrebno da pažljivo razmotrimo šta je to trening i kako se sprovodi? Možda je najbolje ovo postići tako što ćemo ga uporediti sa klasičnim predavanjem, metodom učenja koja nam je nabolje poznata, jer smo je svi u prethodnom školovanju svakodnevno doživljavali?

Šta je to poslovni trening zaposlenih?

Da ne bi ulazili u komplikovane definicije, pogledajte sledeće izjave:

  1. Fudbaleri slušaju predavanje o istorijatu fudbala
  2. Fudbaleri dobijaju instrukcije o pravilima igre
  3. Fudbaleri sprovode timske vežbe popunjavajući formular
  4. Fudbaleri treniraju fudbal na terenu

Šta mislite koja će od ovih aktivnosti imati najveći efekat na kvalitet igre? Šta je cilj fudbalskog treninga? Da fudbaleri u odnosu na određenu situaciju na terenu uspešno i precizno sprovedu uvežbane aktivnosti. Takođe želite da ih bez greške ponove i u budućnosti i uspešno primene u igri sa protivnicima. Osnovni cilj treninga je da proizvede promenu ponašanja učesnika (uključujući i fudbalere) koju će oni konsistentno sprovoditi i u budućnosti.

Kako da nauče da sami donose odluke?

Kao i u fudbalu, tako i u poslovanju nije dovoljno zaposlene naučiti šta da rade i dati im instrukcije kako to da rade, već je jako važno uvežbati ih da to rade uspešno. I što je najvažnije, ne da im se samo kaže šta treba da rade, već da se osposobe da sami razmišljaju i donose odluke kad, šta, kako, gde i koliko da rade? To znači da nauče kako da uoče svoje greške ili greške svojih suigrača, da otkriju pravi uzrok tih grešaka i da ih u igri više ne ponove.

Šta je fokus na predavanju?

Setite se vaše škole ili fakulteta. Kako su izgledala predavanja? Šta je bio fokus predavanja? Fokus je bio na sadržaju, odnosno na profesoru koji ga izlaže? Sami predmeti bili su raspoređeni i određeni prema oblastima „nauke“ koja se učila i sadržali su lekcije po nekom hronološkom redu, od elementarnih do složenijih pojmova. Profesor je izlagao gradivo bez obzira na to koliko su učenici bili sposobni da ga prihvate i razumeju. Šta je bio rezultat ovakvog učenja? Većina učenika zaostajala je već početkom godine pa su za njih sva kasnija predavanja bila neupotrebljiva.

Šta je fokus na poslovnom treningu?

Za razliku od predavanja fokus treninga je na učeniku? Za trenera je mnogo važnije koje je stanje receptivnosti i prijemčivosti njegovih učenika nego sadržaj gradiva koje će obrađivati. Suština treninga je da učenik primi i prihvati znanje, potpuno ga razume, i potom primeni na konkretnoj situaciji sa posla. Na treningu je mnogo važniji kvalitet znanja nego kvantitet, odnosno koliko je znanje prihvaćeno i razumeno nego koja je količina znanja prenesena.

Šta je rezultat poslovnog treninga?

Dok je željeni rezultat predavanja povećanje ukupnog znanja učenika, željeni rezultat treninga je bolje razumevanje učenika. Razumevanje se jako puno razlikuje od znanja. Mi možemo o nečemu akumulirati jako puno činjenica, možemo naučiti jako mnogo detalja, ali to ne znači da smo ga i razumeli. Da bi razumeli nešto nije dovoljno da ga imenujemo i katalogiziramo, već da dođemo do najdubljeg značenja i suštine nečega. Vi možete da o nečemu kažete “Znam za to” (čuo sam za to) ili “Znam to” (to razumem), jedno je znanje a drugo razumevanje.

Šta je to razumevanje?

Razumevanje takođe znači i sposobnost da se stečeno znanje uspešno primeni u praksi. Rezultat treninga mora biti znanje koje je primenljivo. A kada je znanje primenljivo? Samo kada je naše. Samo kada smo do njega mi sami došli. Rashi, čuveni rabin iz 11 veka rekao je: „Znanje je ono što znate zato što vam je neko to rekao, a vi ste to zapamtili. Razumevanje je ono što ste sami otkrili (prokljuvili), bazirano na vašem prethodnom znanju“. Jednostavno rečeno, znanje su činjenice koje smo saznali, dok je razumevanje značenje tih činjenica onako kako ga mi vidimo.

Koji je glavni alat trenera ili kouča?

Glavni alat predavača je izlaganje (pričanje). Teme, sadržaj, lekcije koje se izlažu studentima, on kroz priču jednosmerno izlaže studentima. Ako i postoji neka interakcija, ona je jako slaba i ograničena. Kod treninga je suprotno. Glavni alat trenera su pitanja koja postavlja učesnicima i aktivno slušanje njihovih odgovora. Dok na predavanju predavač govori, a studenti slušaju, na treningu trener pita, a učesnici govore.

Kada se javlja razumevanje učenika?

Takođe, glavni alat u učenju nisu samo pitanja trenera, već i učesnika? Postavljanjem pravih pitanja učesnici treninga pokazuju koliko su stvarno razumeli problematiku. Dok je za sticanje znanja dovoljno pažljivo slušati, razumevanje jedino dolazi kroz obostrana pitanja. Najefektniji treninzi su oni gde svi učesnici jedni sa drugima i sa trenerom razmene jako puno dobrih pitanja. Pitanja su jedini pravi znak da se javlja razumevanje.

Kompjuteri su veoma glupa stvar, umeju samo da daju odgovore, a ne umeju da postavljaju pitanja” — Pablo Picasso

Pogledajte kratki video klip sa našeg treninga, koliko pričamo mi, a koliko učesnici?

Šta je problem kod poslovnih treninga?

Zašto i kod nas i u svetu ljudi mešaju pojmove i treninge izjednačavaju sa seminarima i predavanjima? Svaka kompanija koja nema pravu konkurenciju nema interes da o ovome razmišlja. Ako im je svejedno da li će povećati svoje poslovne rezultate ili neće, onda ih baš briga za svoje zaposlene i njihove lične rezultate? Nažalost, u Srbiji i dalje vlada mišljenje da su svi zaposleni zamenljivi i da se u njih ne isplati ulagati.

Kako će vas naučiti da vozite kola?

  • Terapeut će istraživati koje smetnje imate u vožnji
  • Predavač će vam ispričati o vožnji i automobilima
  • Konsultant će vas posavetovati kako da vozite
  • Mentor će sa vama podeliti svoja iskustva o vožnji
  • Kouč će vas ohrabriti i biti vam podrška u vožnji
  • Trener će vam dok vozite pokazivati šta da radite

Reci mi i ja ću zaboraviti,
Pokaži mi i ja ću možda zapamtiti,
Uključi me i ja ću razumeti
Bendžamin Frenklin

Miodrag Kostić, CMC
Autor je suvlasnik i direktor kompanije za poslovnu edukaciju i konsalting
www.poslovnaznanja.com

 Ostali autorski tekstovi Miodraga Kostića

Kako nači stranog partnera ili investitora za vaš biznis?

Optimizacija poslovanja – Kako sprovesti promene?

Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju from Miodrag Kostic, CMC

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.
Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

 


www.poslovnaznanja.com


Radimo za najbolje:
SBB Srbija, NIS Srbija, VIP Mobile Srbija, Sparkasse Bank Bosna i Hercegovina, Holcim Srbija, DIS Krnjevo Srbija, Amis Telekom Slovenija, DelVelPro Delta DMD Srbija, Delta Group Srbija, Knjaz Miloš Srbija, Microsoft Bosna i Hercegovina, Microsoft Makedonija, Hyundai Srbija, Mladenska Knjiga Slovenija, F-Secure Srbija, Đak Sport Srbija, ATB Sever Subotica, Hotel Splendid Crna Gora, NLB Banka Slovenia, Jasmin Parfimerije Srbija, Partner Mikrokrediti Bosna i Hercegovina, Lukoil Srbija, Crnogorski Telekom Crna Gora, West Pharma Srbija, YURA Srbija, HYPO Banka Srbija, Nelt Group Srbija, Keprom Srbija, EU Delegacija u Srbiji, Tigar Michelin Pirot, Eaton Electric Srbija, BEKO Srbija, Atlantic Group Srbija, Okov Montenegro …
Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

pozovite