fbpx

Tražite investicije ili ulaganje u vaš biznis? Kako naći stranog partnera investitora?

Kako-naci-stranog-partnera-investitora

Tražite investicije ili ulaganje u vaš biznis?

Kako naći stranog partnera investitora?

Da li je za opstanak vašeg biznisa neophodna strana investicija ili partnerstvo?

Šta radimo?

( I ) Pripremne radnje

1. Priprema PROFILA kompanije (Company Profile) na srpskom i englesko
 (svrha PROFILA je da kupcu pokaže prednosti ulaska u partnerstvo sa vama)

- Informacije o kompaniji

- Detalji o kompaniji

- Trenutno stanje kompanije

- Kapacitet kompanije

- Konkurencija kompanije

- Potencijali kompanije

2. Priprema dokumenta-vizuelnih materijala o kompaniji (srpski i engleski)
(svrha materijala je da kupac ili partner vizuelno doživi prednosti partnerstva)

- Kvalitetne fotografije lokacije, objekata, postrojenja, radnih procesa

- Grafička adaptacija vizuelnih materijala sa prikazom mogućih opcija za kupca

- Video materijal o biznisu i potencijalima za uspešno partnerstvo (Youtube)

- On-line prisustvo na engleskom (web sajt, profil na linkedin, wiki, direktorije)

- Rad na on-line promociji (aktivno promovisanje na webu socijalnim mrežama)

3. Priprema kontakt ponuda za potencijalne kupce ili partnere (srpski i engleski)
(svrha materijala je da se kupci zainteresuju za prednosti partnerstva sa vama)

- Kreiranje mogućih ponuda partnerstva (šta može zajedno da se radi)

- Kreiranje mogućih ponuda prodaje nekretnine (šta sve kupac može da radi)

- Kreiranje mogućih prodajnih paketa (kombinacija biznisa i nekretnina)

4. Priprema za kampanju kontaktiranja potencijalnih kupaca (srpski i engleski)
(svrha ovih materijala je da se kupci lično uvere u prednosti partnerstva sa vama)

- Definisanje ciljne grupe (ko su potencijalni kupci ili partneri)

- Nalaženje kupaca ili partnera (kako i gde bi se tražili)

- Metod inicijalne komunikacije (kako bi se kontaktirali)

- Prilagođavanje kontakt materijala (u odnosu na to šta radi potencijalni partner)

- Prvi kontakt (šta bi im se reklo-poslalo u prvom kontaktu)

- Kako bi se dalje pregovaralo (strategija pregovaranja)

- Koje su min i max opcije u pregovaranju (šta može a šta ne može)

- Koji su kriterijumi odlučivanja (pristati na ponudu ili ne)

5. Priprema ostalih (finansijskih-legalnih) dokumenata (srpski i engleski)
(svrha ovih materijala je da se kupcu dokumentuje da je ono što kažete istinito)

- Priprema knjigovodstvenih dokumenata

- Priprema legalnih dokumenata (pravni aktI)

- Priprema referenci kompanije (sa kim se i šta radilo)

- Uspešne priče (success stories) najboljih projekata

- Priprema preporuka zadovoljnih kupaca

( II ) Pregovaranje sa kupcem

1. Aktivnosti inicijalnog kontaktiranja potencijalnih kupaca ili partnera

- Kontaktiranje potencijalnih kupaca i partnera

- Slanje odgovarajućih materijala

- Inicijalna komunikacija (odgovori na pitanja kupaca i partnera)

- Dogovor oko konkretnih pregovora

2. Aktivnosti pregovaranja sa potencijalnim kupcima i partnerima

- Priprema za pregovarački sastanak

- Pregovaranje sa potencijalnim kupcima i partnerima

- Koordinacija sa ostalim akterima dogovora (advokati, brokeri)

- Dogovor oko finaliziranja ugovora

3. Aktivnosti po postizanju uspešnog dogovora sa kupcima i partnerima

- Priprema za potpisivanje ugovora sa kupcem i partnerom

- Potpisivanje ugovora i dogovor oko implementacije

- Post-prodajna podrška kupcu ili partneru (u odnosu na prethodno)

( III ) Post prodajne radnje

1. Aktivnosti podrške pri implementaciji investicionog ili partnerskog dogovora

- Uvođenje novog investitora i partnera u kompaniju

- Pomoć pri sprovođenju promena u organizaciji

- Kreiranje odgovarajuće kulture podrške kod zaposlenih

2. Aktivnosti podrške pri održavanju kontinuiteta poslovanja nove kompanije

- Trening i koučing – rad sa menadžmentom

- Trening i koučing – rad sa zaposlenima

- Podrška u uhodavanju novog biznisa

Pozovite nas da vam pokažemo šta i kako radimo: +381 63 60 80 26

Ukupno trajanje programa je (približno) 250 radnih sati

Cena angažovanja 1 konsultanata je 40 €/sat (za konsultantski dan od 6 sati)

Za manje od 10.000 € imaćete nove poslovne partnere ili investitore

Konsultanti:

      Miodrag Kostić – Direktor ’VEZA’ d.o.o.

      Marko Burazor – Direktor ’BCAgency’

Konsalting izvode dva konsultanta, što izvođenje (omogućava veću posvećenost klijentu), a posebno cenu (za dva konsultanta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.
pozovite

Optimizacija poslovanja -Kako sprovesti promene?

Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje from Miodrag Kostic

Video sa savetovanja “Japanski model za poslovanje u Srbiji” u Privrednoj komori Beograda

u organizaciji POSLOVNIH ZNANJA

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com pozovite: +381 63 608026

www.poslovnaznanja.com


Radimo za najbolje:
SBB Srbija, NIS Srbija, VIP Mobile Srbija, Sparkasse Bank Bosna i Hercegovina, Holcim Srbija, DIS Krnjevo Srbija, Amis Telekom Slovenija, DelVelPro Delta DMD Srbija, Delta Group Srbija, Knjaz Miloš Srbija, Microsoft Bosna i Hercegovina, Microsoft Makedonija, Hyundai Srbija, Mladenska Knjiga Slovenija, F-Secure Srbija, Đak Sport Srbija, ATB Sever Subotica, Hotel Splendid Crna Gora, NLB Banka Slovenia, Jasmin Parfimerije Srbija, Partner Mikrokrediti Bosna i Hercegovina, Lukoil Srbija, Crnogorski Telekom Crna Gora, West Pharma Srbija, YURA Srbija, HYPO Banka Srbija, Nelt Group Srbija, Keprom Srbija, EU Delegacija u Srbiji, Tigar Michelin Pirot, Eaton Electric Srbija, BEKO Srbija, Atlantic Group Srbija, Okov Montenegro …
Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje rezultate!

pozovite