srpski english
Savremena poslovna edukacija

Unapredjenje poslovanja LEAN tok vrednosti KAIZEN radionice

(advanced lean six sigma business improvement consulting methodology)


Da li želite da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?

Otkrijte probleme u vašem poslovanju i uspešno ih rešite primenom savremenih metoda LEAN unapređenja poslovnih performansi (LEAN Six Sigma consulting)


Sadržaj treninga:
 • Da li želite više?
 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA - šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA - koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA - kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA - analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode poboljšanja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA - kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA - sprovedite KAIZEN radionicu

Rezultat ovog programa je uspešno upravljanje promenama i prihvatanje neophodnosti kontinuiranog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)


Ukupno trajanje treninga je 3 radna dana

Pregledajte Power Point prezentaciju našeg programa unapređenja prodaje (300 KB)

Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Daniel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreativne Inovacije’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Pozovite nas: +381 63 60 80 26 - Email: info@veza.biz


Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26