srpski english
Savremena poslovna edukacija

Upravljanje ključnim kupcima - Trening menadžera ključnih kupaca


Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor - 2 danaupravljanje b2b kupcima

Da li vaše poslovanje zavisi od toga šta i kako radite sa B2B kupcima?


Ako želite dugoročne kvalitetne odnose sa vašim B2b kupcima?zasto-treninzi-prodaje

ZAŠTO vam treba trening upravljanja B2B kupcima?
 • Da vaši prodavci uvide šta dobro rade, a šta loše, i da to prenesu kolegama
  (ne pravite greške uzalud)
 • Da vaši prodavci više ne rade pogrešne stvari tokom upravljanja B2B kupcima
  (ne gubite kupce uzalud)
 • Da vaši prodavci kreiraju lojalne kupce, a ne da im samo prodaju proizvode
  (ne gubite biznis uzalud)
KAKO radimo?
 • Primenom savremenih metoda aktivnog učenja s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi, interaktivnih radionica i primera (studije slučaja) vezanih za oblast upravljanja B2B kupcima.
ŠTA radimo?

Potražite odgovore na sledeća pitanja?

 • Zašto upravljanje (menadžment) ključnim kupcima?
 • Zašto vam treba dobro upravljanje ključnim kupcima?
 • Zašto su ključni kupci važni za opstanak vašeg biznisa?
 • Kako možete izgubiti vašeg ključnog kupca?
 • Koji su glavni razlozi nezadovoljstva ključnih kupaca?
 • Šta činite da vaši ključni kupci (važni klijenti) budu lojalni?
 • Kako identifikovati želje, potrebe i prioritete ključnih kupaca?
 • Koje su želje i potrebe vaših ključnih kupaca (očekivanja)?
 • Šta su osobine, a šta su koristi od vaše usluge ključnim kupcima?
 • Kako da definišete, kategorizirate i prioritizujete vaše ključne kupce?
 • Kako da definišete ključne parametre diferencijacije između klijenata?
 • Kako prioritizujete i diferencirate između vaših ključnih kupaca?
 • Kako upravljati ključnim kupcima (key account management)?
 • Kako da razvijete prodajnu strategiju baziranu na snazi i umanjenoj ranjivosti?
 • Kako da identifikujete diferencijatore prema ključnim kupcima?
 • Kako da utičete na kriterijume donošenja odluka vaših ključnih kupaca?
 • Kako da pojačate presudne kriterijume odlučivanja u kojima ste dobri?
 • Kako da izgradite sporedne (za kupca) kriterijume odlučivanja u kojima ste jaki?
 • Kako da umanjite važnost presudnih kriterijuma odlučivanja u kojima ste slabi?
 • Kako održati kvalitetan odnos sa ključnim kupcima?
 • Kako da identifikujete i utičete na ključne donosioce odluka?
 • Kako da održite kvalitetni odnos sa svojim ključnim kupcima?
 • Kako da rešavate skrivene zabrinutosti ključnih donosioca odluka?
 • Šta izaziva zabrinutost i koje su skrivene posledice problema sa klijentima?
 • Kako rešavate pitanja u vezi skrivenih posledica problema sa klijentima?
 • Koja su tri smrtna greha pri upravljanju zabrinutošću klijenata?
 • Kako prodavati ključnim kupcima (selling to key accounts)?
 • Koja je vaša strategija za identifikovanje želja i potreba ključnih kupaca?
 • Kako prodajete indirektno i preko posrednika utičete na donosioce odluka?
 • Kako razvijate njihove probleme i prodajete fokusu njihovog nezadovoljstva?
 • Kako da uspešno pregovarate u prodaji vašim ključnim kupcima?
 • Zašto je pregovaranje skup način za rešavanje klijentove zabrinutosti?
 • Kako se sprovodi efektivno prodajno pregovaranje sa ključnim kupcima?
 • Kako upravljati prodajnim timom u radu sa ključnim kupcima?
 • Kako formirati, voditi i koristiti prodajne timove u radu sa ključnim kupcima?
 • Šta je kolaborativni CRM i kako ga efektivno koristiti?
 • Kako da koristite izveštavanje kao naj efektivniji alat u upravljanju prodajom?
 • Kako definisati i otkriti kvalitativne parametre za izveštavanje?
 • Kako iskoristiti informacije iz izveštaja da bi uspešno upravljali prodajnim timom?
 • Kako da planirate, razumete i pratite proces upravljanja ključnim kupcima?
 • Kako identifikujete kvalifikacione identifikatore ključnih kupaca?
 • Šta možete činite svojim ključnim kupcima da povećate kvalitet odnosa?
 • Kako davati odobrenja za taktičko donošenje odluka u menadžmentu?
 • Kako da kreirate i održite lojalnost vaših ključnih kupaca?
 • Zašto je važno ostvariti obostrani interes i zašto kupci moraju biti privilegovani?
 • Zašto su opasne kompleksne procedure i zašto je važno nagraditi rezultate?
 • Zašto je važno ostvariti duboko poverenje i nedvosmisleno razumevanje partnera?
 • Kako uspešno rešavati probleme upravljanja ključnim kupcima?
 • Kako se primenjuju strateški koncepti upravljanja u prodaji?
 • Zašto kompanije i prodajni timovi imaju problem u sprovođenju strategije?
 • Koji su najčešći praktični problemi u radu sa ključnim kupcima?
 • Kako da kreirate i održite konkurentnu prednost sa ključnim kupcima?
 • Kako pretvoriti meke konkurentne diferencijatore u tvrde?
 • Kako sprovesti analizu ranjivosti u odnosu na konkurenciju?
 • Koje su strategije za suprotstavljanje ranjivosti u odnosu na konkurenciju?
Preuzmite plan treninga (PDF)

Trajanje treninga je 2 radna dana 2 X (4 X 75 minuta)


upravljanje b2b kupcima


Treneri:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting upravljanja B2B kupcima izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozovite


Pročitajte seriju članaka Miodraga Kostića u Profit mag. Kako prodavati u maloprodaji?


Mi ne učimo komplikovane prodajne tehnike ili manipulativna zatvaranja, već primenjujemo najsavremeniju prodajnu metodologiju po uzoru na svetske autoritete: David Sandler, Niel Rackham, Tony Robbins, Brian Tracy, Dale Carnegie, Zig Ziglar, Tom Hopkins, Ron Martin ...


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vaše prodaje i usluživanja kupaca
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com   Pozovite: +381 63 60 80 26

Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.

Prijavite se na otvorene treninge prodaje www.ProdajnaZnanja.com

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26

  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed